Atlantic Ocean CARINA data: overview and salinity adjustments

TitleAtlantic Ocean CARINA data: overview and salinity adjustments
Publication TypeJournal Article
AuthorsTanhua T., Steinfeldt R., Key R.M, Brown P., Gruber N., Wanninkhof R., Perez F., K├Ârtzinger A., Velo A., Schuster U., van Heuven S., Bullister J.L, Stendardo I., Hoppema M., Olsen A., Kozyr AV, Pierrot D., Schirnick C., Wallace D.WR